30 tháng 4 1975


Những tài liệu, bài viết về  một ngày tháng 4 năm 1975

Xin vào Links sau :

Bài viết, Tài liệu  :           30-04-1975

Hình Ảnh :                Ngày này năm xưa

Mùa Hè Đỏ Lửa 1972

       Những tài liệu &  bài viết về một mùa Hè máu lửa năm 1972

Xin vào những links này :

    Mùa Hè Đỏ Lửa 1972

Phụ Lục : Hình ảnh chiến tranh 1972

NƯỚC MẮT TRƯỚC CƠN MƯA, “Xin hãy vì Chúa mà ngưng lại! Ngưng lại! Ngưng lại!”

Biểu tình phản chiền

Biểu tình phản chiền

NƯỚC MẮT TRƯỚC CƠN MƯA, nguyên tác Anh Ngữ “Tears Before The Rain” là một tập sử liệu về sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam, do Larry Engelmann, Giáo Sư Đại Học San Jose State thực hiện bằng phương pháp phỏng vấn nhiều thành phần: người Mỹ, người Việt, kẻ thắng người bại …Những cuộc phỏng vấn này khởi sự từ 1985, sách xuất bản năm 1990. Bản dịch Việt Ngữ do nhà văn Nguyễn Bá Trạc thực hiện năm 1993, xuất bản năm 1995 tại California.

“Xin hãy vì Chúa mà ngưng lại! Ngưng lại! Ngưng lại!”

THOMAS MOORER
(Tham mưu Trưởng Liên quân Hoa Kỳ)

Khi Quốc hội thông qua bản Tu chính án Cooper-Church vào năm 1971 nhằm ngăn cấm các phi vụ ở Đông Nam Á; lúc ấy tôi đã phát biểu rằng: Ngay khi chúng ta rời đi, hoặc chỉ sau một thời gian ngắn thôi là Sàigòn sẽ sụp đổ. Đọc tiếp

30/4/1975 – Ngày Giải phóng?

Các lực lượng vũ trang và chính quyền Việt Nam đang ráo riết chuẩn bị và thực tập diễu binh 'kỷ niệm 40 năm Đại thắng Mùa Xuân, Giải phóng Miền Nam, Thống nhất đát nước.'

Các lực lượng vũ trang và chính quyền Việt Nam đang ráo riết chuẩn bị và thực tập diễu binh ‘kỷ niệm 40 năm Đại thắng Mùa Xuân, Giải phóng Miền Nam, Thống nhất đát nước.’

Nhiều người Việt sau 1975 còn giữ thói quen dùng từ “giải phóng” trong các cụm từ “giải phóng Sài Gòn”, “ngày giải phóng”, “trước giải phóng”, “sau giải phóng”, “quân giải phóng”, v.v…, đó cũng là cách gọi có chủ đích tuyên truyền của chế độ này sau khi Bắc Việt thôn tính toàn bộ miền Nam.

Đọc tiếp

Ngày mất tự do cũng là Ngày Tìm Tự Do

ovv:

Thượng kỳ VietNam  nhân kỷ niệm 30/04 và cũng để cám ơn Canada .

Thượng kỳ VietNam nhân kỷ niệm 30/04 và cũng để cám ơn Canada .

Originally posted on Sáng Tạo:

Ngô Nhân Dụng

tau_truong_xuan_1975
Tàu Trường Xuân

Quốc Hội Canada đã thông qua dự luật (Bill S-219) quy định ngày 30 Tháng Tư mỗi năm là ngày “Tìm Tự Do” (Journey to Freedom), và đạo luật đã được ban hành một tuần trước ngày kỷ niệm 40 năm dân miền Nam bị Cộng Sản cướp mất tự do.

Năm ngoái, Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải đề nghị dự luật này với tên là “Ngày Tháng Tư Ðen” (Black April Day). Khi thảo luận tại Thượng Viện, nhiều nghị sĩ đề nghị đổi tên để mang một ý nghĩa tích cực hơn và dễ được người Canada thuộc các sắc dân khác ủng hộ; do đó đề nghị đổi tên thành luật Hành Trình Tìm Tự Do. Nhiều người Việt không thỏa mãn với tên gọi không phản ảnh nỗi đau buồn và uất hận vì mất tự do. Nhưng đổi tên…

View original 1 900 more words

VNCH 10 Ngày Cuối Cùng (Trần Đông Phong): Lời Giới Thiệu

HQPD_1389472284

LỜI GIỚI THIỆU
của
Đinh Thạch Bích

Được anh Trần Đông Phong yêu cầu viết Lời Giới Thiệu cho cuốn sách của anh, tôi vô cùng cảm kích. Đó là một vinh dự lớn. Đọc tiếp

VNCH 10 Ngày Cuối Cùng :Bối cảnh trước tháng 4-1975

Cái bắt tay này đã kết thúc chuỗi mật đàm kéo dài ba năm giữa  Lê Đức Thọ và H.Kissinger.

VIỆT NAM CỘNG HÒA :    BỐI CẢNH  TRƯỚC THÁNG 4-1975

Những diễn biến đưa đến cuộc tổng tấn công của cộng sản Bắc Việt tại Miền Nam Việt Nam, từ tháng 3 năm 1975 cho đến ngày Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng, thật ra đã khởi đầu từ Washington vào mùa Thu năm 1974, từ Mạc Tư Khoa vào cuối năm 1974, tại Hà Nội và tại Saigon cũng vào tháng 12 năm đó và cuối cùng xa hơn nữa là từ Bắc Kinh vào năm 1971. Đọc tiếp