Month: Tháng Mười Một 2009

Bản đồ Đô Thành Saigon và phụ cận – trước 1975 và bây giờ

Bấm vào hình để phóng lớn.Saigon 1928

Saigon 1928

BanDo-DothanhSaigon-TinDien

Bản đồ Saigon – Bản tặng của báo Tin Điển

Bản đồ Saigon trước 75

Bản đồ Saigon trước 75

 

Screen Shot 03-17-14 at 08.43 PM

Saigon hôm nay

Hai tài liệu mật của CIA về Các Tướng Lãnh VN và gia đình họ Ngô

NDDNewyork

13th May 1957: South Vietnamese President Ngo Dinh Diem greets the crowd as he rides with Commissioner Richard Patterson and Chief Protocol of the State Department, Wiley T. Buchanan Jr. in a parade up Broadway, New York City. (Photo by Carl T. Gossett Jr/New York Times Co./Getty Images)

(more…)