Day: 15/11/2009

Bản đồ Đô Thành Saigon và phụ cận – trước 1975 và bây giờ

Bấm vào hình để phóng lớn.Saigon 1928

Saigon 1928

BanDo-DothanhSaigon-TinDien

Bản đồ Saigon – Bản tặng của báo Tin Điển

Bản đồ Saigon trước 75

Bản đồ Saigon trước 75

 

Screen Shot 03-17-14 at 08.43 PM

Saigon hôm nay