Ngày: 09/12/2011

Những khuôn mặt ngổ ngáo trong Y Khoa thập niên 60 – 70

Cổng Trường Đại Học Y Khoa Sài Gòn trước 1975

(more…)

Advertisements

Vụ BS Hà Thúc Nhơn

HaThucNhon

Thi thể BS Hà Thúc Nhơn

Nguồn hình : FB Saigon Kỷ Niệm-Thao Nguyen Van
(more…)