Ngày: 10/12/2011

Cuộc nổi loạn ở QuânY Viện Nguyễn Huệ, Nha Trang năm 1970

Cứu Thương giữa chiến trường (trích từ nhaydu.com)

(more…)

Advertisements