Ngày: 18/12/2011

Chuyện Hoàng Sa ngày ấy

Tuần dương hạm Trần Bình Trọng HQ-5

Tuần dương hạm Trần Bình Trọng HQ-5

(more…)

Advertisements