Ngày: 18/12/2011

Chuyện Hoàng Sa ngày ấy

Tuần dương hạm Trần Bình Trọng HQ-5

Tuần dương hạm Trần Bình Trọng HQ-5

(more…)

Advertisements

Sự thật về trận hải chiến Hoàng Sa

Khu trục hạm Trần Khánh Dư HQ-4 - một trong bốn tàu tham gia trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974

(more…)