Ngày: 31/12/2011

2012 Should auld acquaintance (and sources) be forgot

Lời Việt: Chân Phương và Nguyễn Trọng Khôi
Tiếng hát: Nguyễn Trọng Khôi

Should auld acquaintance be forgot

(more…)

Advertisements