Day: 24/09/2012

Phim : Sad Song of Yellow Skin – Bi khúc Da Vàng

Mở đầu là hình ảnh người lính Mỹ về phép cỡi xích lô đi tìm gái (Sic !) và kết cục với cảnh ông Đạo Dừa trong cuộc hành trình cầu hòa bình tử Nam ra Bắc bằng hoang tưởng !

Phim rền rĩ như nguyên tập nhạc Ca khúc Da Vàng của Trịnh Công Sơn, có người già , em bé, đại bác ru đêm, những người bỏ quê lánh nạn chiến tranh chạy về tá túc ven bờ thành phố, có người thiếu phụ Vietnam da vàng vừa chết hôm qua, ông Đạo Dừa biểu tượng cho tinh thần chống chiến tranh, cầu mong hòa bình cho quê hương VN.

Đây là một phim ” phản chiến ” thứ thiệt. Phim hay, diễn tả được một phần những bất hạnh của những cuộc đời khốn khổ bị cuốn hút trong thảm họa chiến tranh. Phim chỉ nhìn phiến diện về ” hậu quả ” do chiến tranh, rất tiếc phim đã không nhìn xa hơn để tìm hiểu về ” nguyên nhân” của cuộc chiến. Xem phim không khỏi ngậm ngùi nhớ về một thuở đời như thế.

ovv

Michael Rubbo, 1970, 58 min 5 s

A film about the people of Saigon told through the experiences of three young American journalists who, in 1970, explored the consequences of war and of the American presence in Vietnam.
It is not a film about the Vietnam War, but about the people who lived on the fringe of battle. The views of the city are arresting, but away from the shrines and the open-air markets lies another city, swollen with refugees and war orphans, where every inch of habitable space is coveted.