Ngày: 17/06/2015

Tưởng Nhớ Về Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6

Một thuở ….

Advertisements