Nguyệt Ánh – Việt Dzũng : 30 năm Việt Dzũng

30 năm Việt Dzũng được tổ chức vào tháng 6 năm 2010 tại Washington DC nhân dịp Ðại Hội Phong Trào Hưng Ca kỳ X!

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s