Bác Sĩ Hà Thúc Nhơn

Cuộc nổi loạn ở QuânY Viện Nguyễn Huệ, Nha Trang năm 1970

Cứu Thương giữa chiến trường (trích từ nhaydu.com)

(more…)

Advertisements

Những khuôn mặt ngổ ngáo trong Y Khoa thập niên 60 – 70

Cổng Trường Đại Học Y Khoa Sài Gòn trước 1975

(more…)