Tagged: Chiến tranh VietNam

30/4/1975 – Ngày Giải phóng?

Các lực lượng vũ trang và chính quyền Việt Nam đang ráo riết chuẩn bị và thực tập diễu binh 'kỷ niệm 40 năm Đại thắng Mùa Xuân, Giải phóng Miền Nam, Thống nhất đát nước.'

Các lực lượng vũ trang và chính quyền Việt Nam đang ráo riết chuẩn bị và thực tập diễu binh ‘kỷ niệm 40 năm Đại thắng Mùa Xuân, Giải phóng Miền Nam, Thống nhất đát nước.’

Nhiều người Việt sau 1975 còn giữ thói quen dùng từ “giải phóng” trong các cụm từ “giải phóng Sài Gòn”, “ngày giải phóng”, “trước giải phóng”, “sau giải phóng”, “quân giải phóng”, v.v…, đó cũng là cách gọi có chủ đích tuyên truyền của chế độ này sau khi Bắc Việt thôn tính toàn bộ miền Nam.

Đọc tiếp

VNCH 10 Ngày Cuối Cùng (Trần Đông Phong): Lời Giới Thiệu

HQPD_1389472284

LỜI GIỚI THIỆU
của
Đinh Thạch Bích

Được anh Trần Đông Phong yêu cầu viết Lời Giới Thiệu cho cuốn sách của anh, tôi vô cùng cảm kích. Đó là một vinh dự lớn. Đọc tiếp

VNCH 10 Ngày Cuối Cùng :Bối cảnh trước tháng 4-1975

Cái bắt tay này đã kết thúc chuỗi mật đàm kéo dài ba năm giữa  Lê Đức Thọ và H.Kissinger.

VIỆT NAM CỘNG HÒA :    BỐI CẢNH  TRƯỚC THÁNG 4-1975

Những diễn biến đưa đến cuộc tổng tấn công của cộng sản Bắc Việt tại Miền Nam Việt Nam, từ tháng 3 năm 1975 cho đến ngày Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng, thật ra đã khởi đầu từ Washington vào mùa Thu năm 1974, từ Mạc Tư Khoa vào cuối năm 1974, tại Hà Nội và tại Saigon cũng vào tháng 12 năm đó và cuối cùng xa hơn nữa là từ Bắc Kinh vào năm 1971. Đọc tiếp

Hậu quả của khủng bố và đức hạnh của hy vọng.

di_tan_30_thang_4
Trích trong cuốn sách của phóng viên người Đức Uwe Siemon-Netto , nguyên tác “Triumph of the Absurd: A reporter’s love for a wounded people” bản dịch ‘:Vinh Quang của Sự Phi Lý: Tình Yêu Của Một Phóng Viên Dành Cho Một Dân Tộc Nhiều Đau Thương” của Lý Văn Quý và Nguyễn Hiền

Đoạn kết : Hậu quả của khủng bố và đức hạnh của hy vọng.

Hơn 40 năm đã trôi qua kể từ khi tôi giã biệt Việt Nam. Vào năm 2015, thế giới sẽ chứng kiến kỷ niệm lần thứ 40 chiến thắng của Cộng sản và nhiều người sẽ gọi đó là ngày “giải phóng.” Đọc tiếp