Dương Văn Minh

Những bí ẩn chung quanh vụ sát hại Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Nhu


(more…)

Advertisements

Saigon trong cơn hấp hối 30.04.1975 : Cận vệ ông Vũ Văn Mẫu

" Tổng Thống " Dương Văn Minh & " Thủ Tướng " Vũ Văn Mẫu : Nội các 1 ngày cuối cùng của Viet Nam Cộng Hòa

(more…)

Hổ Xám Phạm Châu Tài

81bcnd(Một trong những câu chuyện về những “Người lính” thật sự đã làm nên Quân Lực VNCH là bài viết dưới đây của nhà văn Hoàng Khởi Phong, viết về “Hổ Xám Phạm Châu Tài”, Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Chiến Thuật Số 3 của Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù, người chịu trách nhiệm trấn cửa cuối cùng tại Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH). (more…)