Đoàn Thạch Hãn

Nguyễn Tất Nhiên gã cuồng thơ yểu mệnh

may0

Khúc Tình Buồn
Lời & Nhạc : Nguyễn Tất Nhiên
Khánh Ly

Có những người chết trẻ, nhưng tên tuổi và tác phẩm của họ còn ở lại rất lâu với cuộc đời. Đó là Đặng Thế Phong (24 tuổi), Hoàng Quý (26 tuổi), Hàn Mặc Tử (28 tuổi), Bích Khê (30 tuổi)… Tất cả đều là những bậc tài hoa, mệnh yểu! Trong số họ, tôi hay nghĩ về bạn tôi, nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên. Anh chỉ nấn ná với dương gian đến năm 40 tuổi. (more…)