Đoàn Xuân Lộc

Đảng Cộng sản có thực sự ‘sáng suốt’?

Mừng “chiến thắng 30/4/1975”, một cuộc diễn hành khổng lồ đã diễn ra hôm 30/04 tại Sài Gòn

Mừng “chiến thắng 30/4/1975”, một cuộc diễn hành khổng lồ đã diễn ra hôm 30/04 tại Sài Gòn

Viết và phát biểu nhân dịp Việt Nam kỷ niệm 40 năm ‘Ngày giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước’ cả Tổng Bí thư Đảng Cộng sản và Thủ tướng Việt Nam ca ngợi ‘sự lãnh đạo đúng đắn’, ‘tài tình’, ‘sáng suốt’ của Đảng Cộng sản trong ‘cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước’. (more…)