Mikhail Gorbachev

Ngày 25-12-1991, ngày cuối cùng của chế độ CS Liên Xô

Mikhail Gorbachev khép lại bài diễn văn tối ngày 25 tháng 12, 1991

Mikhail Gorbachev khép lại bài diễn văn tối ngày 25 tháng 12, 1991

Bức hình lịch sử: Mikhail Gorbachev khép lại bài diễn văn tối ngày 25 tháng 12, 1991 Bức hình này chụp đúng lúc Mikhail Gorbachev vừa đọc xong diễn văn từ chức Chủ Tịch Liên Xô kiêm Tổng Bí Thư đảng CS Liên Xô và đang khép lại bài diễn văn. Bức hình mang ý nghĩa một chế độ độc tài toàn trị kéo dài suốt 74 năm với 20 triệu người bị giết trong các cuộc thanh trừng đẫm máu, đấu tố và lao động khổ sai trong các trại tập trung vùng Siberia, vừa chấm dứt.