Nữ Quân Nhân

Cựu Nữ Quân Nhân QLVNCH Mũ Ðỏ : Người Xưa Đâu

airborne012
 

(Bài viết dưới đây của Chiến Hữu Võ Thị Vui được ghi chép thời chị Vui còn mạnh khỏe, thời mà đôi mắt chị còn tinh anh, nay thì chị đã ra người thiên cổ; mời bạn đọc theo dõi bài viết với tấm lòng của chị với nghiệp lính và nghề văn đã một thời dấn thân cho quê hương đất nước và dân tộc). (more…)

Nữ Quân Nhân QLVNCH 2

NQN01

The women in uni­form of ARVN are per­haps the ones who have been most for­got­ten and not men­tio­ned at all during the Vietnam war. Today, many of the next Vietnamese gene­ra­tion didn’t know their exis­tence in ARVN, their contri­bu­tion and sacri­fice they made in the defense of South Vietnam. […] (more…)