Phạm Anh Dũng

Những ngày cuối cùng ở Đà Nẵng và Cam Ranh

Bãi Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng 28/03/1975

Bãi Biển Mỹ Khê – Đà Nẵng 28/03/1975

Ngày 29 tháng 3, 1975 là ngày mất Đà Nẵng.
(more…)

Advertisements