Phạm Ngũ Yên

Tóc mai sợi vắn…

AdieuB

1.

Lòng ta như một trang kinh
Ẩn trong lời Phật chữ tình rưng rưng
Lòng ta lá nhỏ trên rừng
Lao chao rớt xuống mấy từng chiêm bao

(thơ Hoàng Du Thụy)
(more…)

Advertisements