Thiếu Tá Phạm Châu Tài

An Lộc chiến trường đi không hẹn

Viết cho những chiến hữu của tôi đã một thời
vào sanh ra tử trên khắp chiến trường sôi bỏng để bảo vệ đất nước.

Phạm Châu Tài
(more…)

Hổ Xám Phạm Châu Tài

81bcnd(Một trong những câu chuyện về những “Người lính” thật sự đã làm nên Quân Lực VNCH là bài viết dưới đây của nhà văn Hoàng Khởi Phong, viết về “Hổ Xám Phạm Châu Tài”, Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Chiến Thuật Số 3 của Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù, người chịu trách nhiệm trấn cửa cuối cùng tại Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH). (more…)