Thiền

Tranh Chăn Trâu Đại Thừa và Thiền Tông

MƯỜI BỨC TRANH CHĂN TRÂU
ĐẠI THỪA VÀ THIỀN TÔNG
十牧 牛圖

(more…)

Advertisements

Tổ Bồ Đề Đạt Ma

bodhidharmapride

I\. TIỂU SỬ SƯ BỒ ĐỀ ĐẠT MA

Tổ thứ 28 Bồ Đề Đạt Ma (Bodhidharma) là người nước Quốc Hương, thuộc Nam Thiên Trúc (Dekhan), tức Ấn Đô., con thứ ba của vua Chí Vương, dòng Sát đế lỵ, tên tục là Bồ Đề Đa La (Bodhitara). (more…)