Trần Đông Phong

VNCH 10 Ngày Cuối Cùng (Trần Đông Phong): Lời Giới Thiệu

HQPD_1389472284

LỜI GIỚI THIỆU
của
Đinh Thạch Bích

Được anh Trần Đông Phong yêu cầu viết Lời Giới Thiệu cho cuốn sách của anh, tôi vô cùng cảm kích. Đó là một vinh dự lớn. (more…)

VNCH 10 Ngày Cuối Cùng :Bối cảnh trước tháng 4-1975

Cái bắt tay này đã kết thúc chuỗi mật đàm kéo dài ba năm giữa  Lê Đức Thọ và H.Kissinger.

VIỆT NAM CỘNG HÒA :    BỐI CẢNH  TRƯỚC THÁNG 4-1975

Những diễn biến đưa đến cuộc tổng tấn công của cộng sản Bắc Việt tại Miền Nam Việt Nam, từ tháng 3 năm 1975 cho đến ngày Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng, thật ra đã khởi đầu từ Washington vào mùa Thu năm 1974, từ Mạc Tư Khoa vào cuối năm 1974, tại Hà Nội và tại Saigon cũng vào tháng 12 năm đó và cuối cùng xa hơn nữa là từ Bắc Kinh vào năm 1971. (more…)

Tưởng niệm Cụ Trần Văn Hương nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo

tongthongtranvanhuong

“Tôi xin phép từ chối. Tôi không nhận cái quyền công dân nầy. Dầu gì tôi cũng đã là người lãnh đạo miền Nam, trong khi binh sĩ, nhân viên các cấp, chỉ vì thừa lịnh của chúng tôi, mà giờ đây vẫn còn bị giam cầm trong các trại cải tạo, chưa được trả quyền công dân. Chẳng lý gì, tôi là người trách nhiệm, lại được trả quyền công dân trước…” (Lời cựu Tổng Thống Trần Văn Hương trả lời một cán bộ CS, khi họ đến nhà định làm lễ, quay phim “trả quyền công dân cho ông”). (more…)