VietNam Quốc Dân Đảng

Không ai trong số họ đã hô “Việt Nam Quốc Dân Đảng muôn năm”

VNQDD-YenBai

Vào khoảng thời gian này 84 năm trước, tức vài hôm sau Ngày Tang Yên Bái, ngày 17 tháng Sáu năm 1930, bức hình bên đây được đăng trên báo Pháp. Mười ba chiếc đầu của các đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng vừa bị chém còn phơi trên bãi cỏ. Chiếc đầu được đánh dấu tròn được tờ báo ghi chú “đây là đầu của Nguyễn Thái Học”. (more…)

Advertisements

Tuởng Nhớ 13 Anh Hùng VNQDĐ/Những Đóa Hoa Máu

Toàn cảnh pháp trường nơi Nguyễn Thái Học và các đồng chí bị hành quyết ngày 17 tháng 6 năm 1930.

Toàn cảnh pháp trường nơi Nguyễn Thái Học và các đồng chí bị hành quyết ngày 17 tháng 6 năm 1930.

17 tháng Sáu
Tưởng niệm ngày tang Yên Bái (more…)