Võ nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp – Bản lý lịch tự khai

Vietnamese General Vo Nguyen Giap is celebrating his 100th birthday (AP)

(more…)

Advertisements