Võ nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp – Bản lý lịch tự khai

Vietnamese General Vo Nguyen Giap is celebrating his 100th birthday (AP)

(more…)

Advertisements

Chuyến Ði Cầu Viện Bí Mật Năm 1950 Của Hồ

Đặng Tiểu Bình và Hồ Chí Minh - Reuters

Từng trang lịch sử, buông hờ hững,
Xương máu còn tanh những dối gian
(more…)