Miêng

Biển

ocean1

Người đàn bà theo cô y tá vào phòng. Trên giường, một người đàn ông nằm nhìn thẳng lên trần nhà, mắt mở to thao láo.
Cô y tá lay nhẹ vai anh, nói bằng tiếng Pháp:

– Ông Nguyễn, ông Nguyễn, đoán xem ai đây ?…Nhìn kỹ đi, vợ ông tới thăm ông nè. (more…)