Bùi Bảo Trúc.

Bùi Bảo Trúc

buibaotruc

BÙI BẢO TRÚC
(1944-2016)

(more…)

Advertisements

Thư 19 tháng Năm 2014 – Bùi Bảo Trúc

leduan-009-danlambao

Ngày 19 tháng 5 năm 2014

Bạn ta,

Có một người đàn ông nọ vì chuyện nước nôi phải vào một nhà vệ sinh công cộng để giải quyết. (more…)